top of page

YÖNETİCİLİK

/   Yöneticilik

.....................

Onkoloji alanında ileri düzeyde bilgi birikimi, alt yapı ve yapılanmaya sahip her türlü kanser tanı, tedavi, takip, destek, bakım ve yönetimi multidisipliner bir ekip tarafından yapılabilen, onkoloji alanında deneyimli personel yetiştirebilen, kanser alanında klinik araştırmalar yapılabilen, ulusal kanser politikalarının oluşması ve uygulanmasında katkıları olabilen akademik kapsamlı kanser merkezi oluşmasında ekip liderliğini yaptı.

hastane-yoneticiligi.jpg

Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Yöneticisi / Başhekimi

Kanser tedavisinden yönetimine geçişde önemli roller üstlendi. Bu bağlamda Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Akademik kapsamlı kanser merkezi olması ve Türkiyenin “MD. Anderson Kanser Merkezi” benzer bir kapsamlı kanser merkezi modeli olması için aşağıdaki önemli merkezlerin veya birimlerin veya programların açılmasına ve gelişimine katkı sağladı.

Yine virüs benzeri parçacık (VLP) Yerli Covid19 aşı çalışması Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Faz 1 ünitesinde koordinatörlüğünde gerçekleşti.

İnnovatif bir kanser tedavisi yöntemi olan CAR T hücre tedavisinin otolog CAR T ve allojenik CAR T hücre Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarının Türkiyede ilk uygulmalarını başarıyla yürüttü.

1.    Psikoonkoloji merkezi
2.    Onkolojik rehabilitasyon merkezi
3.    Onkolojik palyatif bakım merkezi
4.    MRD merkezi
5.    Geriatrik Hematoloji ve Onkoloji Değerlendirme Merkezi 
6.    Tümör agnostik yaklaşımlar merkezi
7.    Kanser genetik merkezi
8.    Onkolojik sosyal hizmet birimi
9.    Onkoloji uğraş terapi merkezi
10.    Klinik eczacılık birimi
11.    İlaç danışma merkezi
12.    Kanser İmmünolojisi Merkezi
13.    Geleneksel ve Tamamlayıcı tıp merkezi
14.    Manevi bakım birimi
15.    Kök hücre ve hücresel tedaviler merkezi
16.    Faz-I kanser ilaç araştırmalar merkezi
17.    Klinik araştırmalar merkezi
18.    İyi Klinik Uygulamalar Merkezi
19.    Etik kurulun yeniden yapılandırılması
20.    Multidispliner Kanser Çalışma Grubu
21.    Bilimsel Çalışma Destek programı
22.    Günlük yaşam ile ilgili bilgilendirme ve Danışmanlık hizmeti birimi
23.    Mükemmelliyet merkezi birimi
24.    Sürekli Eğitim Merkezi
25.    Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı organizasyon birimi
26.    Kanser Hasta Okulu
27.    Gerçek yaşam verisi merkezi
28.    Onkoloji hemşireliği programı
29.    Eğitim hemşireliği programı
30.    Girişimsel işlemler merkezi
31.    Hemovijilans programı
32.    Şefkat eli hediye çarşısı sosyal sorumluluk programı
33.    Bir hayalim var sosyal sorumluluk programı
34.    Çalışan dostu hastane projesi
35.    Klinik araştırmalar mükemmellliyet merkezi
36.    İmmmunoterapi hemşireliği programı
37.    Şefkat evi hediye çarşısı sosyal sorumluluk programı
38.    Onkolojide klinik kalite birimi

Detay için: 

bottom of page