top of page

YÖNETİCİLİK

/   Yöneticilik

.....................

Onkoloji alanında ileri düzeyde bilgi birikimi, alt yapı ve yapılanmaya sahip her türlü kanser tanı, tedavi, takip, destek, bakım ve yönetimi multidisipliner bir ekip tarafından yapılabilen, onkoloji alanında deneyimli personel yetiştirebilen, kanser alanında klinik araştırmalar yapılabilen, ulusal kanser politikalarının oluşması ve uygulanmasında katkıları olabilen akademik kapsamlı kanser merkezi oluşmasında ekip liderliğini yaptı.

hastane-yoneticiligi.jpg

Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekimliği

Kanser tedavisinden yönetimine geçişde önemli roller üstlendi. Bu bağlamda Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi olması için aşağıdaki bazı programların açılmasına ve gelişimine katkı sağladı:

1. Psikoonkoloji Merkezi
2. Onkolojik Rehabilitasyon Merkezi
3. Onkolojik Sosyal Hizmet Birimi
4. Onkoloji Uğraş Terapi Merkezi
5. Klinik Eczacılık Birimi
6. İlaç Danışma Merkezi
7. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi
8. Palyatif Bakım Merkezi
9. Manevi Bakım Birimi
10. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Merkezi
11. Faz-I Klinik Araştırmalar Merkezi
12. Klinik Araştırmalar Merkezi
13. İyi Klinik Uygulamalar Merkezi
14. Etik Kurulun Yeniden Yapılandırılması
15. Multidisipliner Kanser Çalışma Grubu Programı
16. Bilimsel Toplantı Katılım Destek Programı
17. Günlük Yaşam İle İlgili Bilgilendirme ve Danışmanlık Hizmeti Birimi
18. Mükemmeliyet Merkezi Birimi
19. Sürekli Eğitim Merkezi
20. Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Organizasyon Birimi
21. Kanser Hasta Okulu
22. Gerçek Yaşam Verisi Merkezi
23. Onkoloji Hemşireliği Programı
24. Eğitim Hemşireliği Programı
25. Girişimsel İşlemler Merkezi
26. Hemovijilans Programı
27. Şefkat Eli Hediye Çarşısı Sosyal Sorumluluk Programı
28. Bir Hayalim Var Sosyal Sorumluluk Programı
29. Çalışan Dostu Hastane Projesi
30. Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi
31. İmmünoterapi Hemşireliği Programı
32. Şefkat Evi Kreşi Sosyal Sorumluluk Programı
33. Onkolojide Klinik Kalite Birimi
34. Onkolojide Mükemmeliyet Merkezi Birimi

Detay için: 

bottom of page