top of page

KİTAPLAR

/   Kitaplar

lenfomakapak.jpg
books.jpg
myelomakapak.jpg
kokhucrekapak.jpg
transfuzyonkapak.jpg

1. Fevzi Altuntas. Hematoloji ve Onkolojide kalite yönetimi ve sistemi. Ed. Yakıncı C. Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi. 2020.

2. Altuntas F. Transfüzyon Tıbbı: Temel Klinik Prensipler. Ankara ofset basım matbacılık Ltd Şti, Ankara 2019. ISBN: 978-605-191-081-9.

3. Altuntas F. Kök hücre mobilizasyonu. Ankara ofset basım matbacılık Ltd Şti, Ankara 2019. ISBN: 978-605-191-082-6.

4. Altuntas F ve ark. Multiple myeloma güncel yaklaşımlar klavuzu. Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Ankara, 2017.

5. Altuntas F ve ark. Hodgkin Lenfoma güncel yaklaşımlar klavuzu. Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Ankara, 2017.

6. Altuntas F ve ark. Hematolojide Sözün Demi. Akademisyen Kitabevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Ankara 2016. ISBN: 9786059354233.

7. Altuntas F ve ark. Öykülerle Kökten Değişen Hayatlar. Akademisyen Tıp Kitapevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ. Ankara 2016. ISBN: 978-605-9942-84-3.

8. Altuntas F ve ark. Kök Hücre naklinde Erken Dönem Komplikasyonlar. Logos yayıncılık Tic AŞ. İstanbul 2016.

9. Altuntas F ve ark. Periferik T Hücreli Lenfoma. Logos yayıncılık Tic AŞ. İstanbul 2016.

10. Fevzi Altuntaş ve ark. Hodgkin Lenfoma. Logos yayıncılık Tic AŞ. İstanbul 2016.

11. Altuntas F. Periferik Kök Hücre Mobilizasyonu. Logos yayıncılık Tic AŞ. İstanbul 2015.

12. Altuntas F ve ark. Hayata Tutunma Öyküleri. Akademisyen Tıp Kitapevi Yayın Dağıtım ve Pazarlama AŞ. Ankara 2015. ISBN: 978-605-9942-61-4.

13. Ali Hakan Kaya, Fevzi Altuntaş. Trombotik trombositopenik purpura. Sağlıklı Yaşam İçin Erken Tanı Rehberi. Ed: Yakıncı C. Akademisyen Yayınevi. 2014.

14. Altuntas F, Aydogdu I. Hematoloji Tıp Terimleri sözlüğü. Türk Dil kurumu, tıp terimleri sözlüğü çalışma grubu. Ed. Yakıncı C. Ankara 2014.

15. Altuntas F ve ark. Periferik kök hücre mobilizasyonu. CROTURK matbaası, 2014.

16. Altuntaş F ve ark. Myeloma Alfabesi. İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, 2013.

17. F. Altuntaş. Gönüllü kan, kök hücre ve kordon kanı vericiliği. Koruyucu Sağlık Rehberi. Ed: Cengiz Yakıncı, Yalçın Özkan. Elma Yayınları, Ankara 2012.

18. F. Altuntaş. Hodgkin Dışı Lenfomalarda Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012.

19. F. Altuntaş ve ark. Hogkin Lenfoma, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012.

20. F. Altuntaş ve ark. Multipl Miyelomda Kök Hücre Nakli, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012.

21. F. Altuntaş ve ark. Multipl myelomada kanıta dayalı kök hücre nakli. İstanbul, 2010.

22. F. Altuntaş ve ark. Periferik kök hücre mobilizasyonu. İstanbul Matbacılık, 2009, İstanbul.

23. F. Altuntaş ve ark. Kronik lenfositik lösemi. Sistem Ofset matbacılık, 2008, Ankara.

24. F. Altuntaş ve ark. Hematolojide Pratik Yaklaşımlar. Başkent Klişe Matbaası, 2004, Ankara.

25. B. Ündar, F. Altuntaş, A. Katgı, AG. Aköz, C. Adıguzel, D. Argon, Hİ. Sarı, M. Aktan, M. Nalçacı, M. Miskioğlu, M. Yenerel, N. Güler, N. Sayınalp, Ö. Arslan, R. Yıldırım (Lenfoma Çalışma Grubu). Türk Hematoloji Derneği Lenfoma Tanı ve Tedavi Kılavuzu. Efil Yayınevi, Ankara, 2012.

26. F. Altuntaş ve ark. Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi, Ankara, 2011.

27. F. Altuntaş ve ark. Aferez İlkeler ve Uygulamalar, Türkiye klinikleri, Ankara 2011.

28. F. Altuntaş ve ark. Kanama ve Hemostaz (kısım 17). Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi; Frederic S. Bongard, Darrly Y. Sue, Janine R.E. Vintch. Çeviri Editörü; Muhammed Güven, Ramazan Çoşkun; Güneş Kitabevi, İstanbul, 2010: 409-430.

29. F. Altuntaş. Kronik Myeloproliferatif Hastalıklar. Cecil Textbook of Medicine. Goldman and Ausiello. Çeviri Editorü; Serhat Ünal; Güneş Kitabevi, İstanbul, 2006: 1099-1106.

30. F. Altuntaş. Kanama ve Hemostaz. Current Yoğun Bakım Tanı Ve Tedavi; Frederic S. Bongard, Darrly Y. Sue. Çeviri Editörü; Muhammed Güven; Güneş Kitabevi, İstanbul, 2003: 443-465.

31. F. Altuntaş ve ark. Kök hücre nakli: Perifer mi? Kemik iliği mi? Kord kanı mı? Kanıta dayalı rehber. Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, sayfa 16-22, (2010).

32. F. Altuntaş ve ark. Periferik kök hücre mobilizasyonu. Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, sayfa 144-181, (2009).

33. F. Altuntaş ve ark. İmmün Kompromize Hastada Kan Ürünü Kullanımı. Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, sayfa 112-122, (2009).

34. F. Altuntas ve ark. Transfüzyon prensipleri ve akut reaksiyonlar. Türk Hematoloji Derneği, Destek tedavileri kurs kitapçığı, sayfa 64-76, (2007).

35. F. Altuntaş. Donör Trombosit Aferezi: Nasıl, hangi cihazla yapmalıyım? Hemaferez Kongresi Eğitim Kitapçığı, sayfa 19-25, (2007).

36. F. Altuntaş. Donor Platelet Apheresis. European Society For Haemapheresis and Haematherapy Congress, Education Book, pages 34-37, (2005).

bottom of page