top of page

KURSLAR

/   Kurslar

 • 1. Hemovijilans kursu, Mart 2020, Ankara.

 • 2. İyi klinik uygulamalar kursu, Ocak 2020, Ankara.

 • 3. Kanser Genetik Kursu, Ekim 2019, Ankara.

 • 4. Kök hücre nakli Kursu, Eylül, Ankara, 2019.

 • 5. İyi klinik uygulamalar kursu, Kasım 2019, Antalya.

 • 6. Lenfoma kursu, KKTC, Şubat 2019.

 • 7. Hemovijilans Kursu, Ankara, 2019.

 • 8. İyi klinik uygulamalar kursu, 16-17 Aralık 2017, Ankara.

 • 9. Hematolojik immünoloji derneği “Flow sitometri kursu”, 24 Mart 2016, Girne/KKTC.

 • 10. Hematolojik Onkoloji Derneği, “Lenfoma Kursu”, 5 Şubat 2016, Girne/KKTC.

 • 11. Hematolojik Onkoloji Derneği, “Myeloma Kursu”, 8 Eylül 2015, Gazimagusa/KKTC.

 • 12. Eurpoean School of Hematology (ESH), “Geriatric Hematology Course”, 2013, Barcelona, İspanya.

 • 13. International Society of Cell Therapy (ISCT), "Kanser Kök Hücresi Kursu", 22-24 Nisan 2011, Nice, Fransa.

 • 14. Joint Accreditation Committee ISCT/EBMT (JACIE), “Müfettişlik Kursu”, 2008, Atina, Yunanistan.

 • 15. Sağlık Bakanlığı, “Girişimsel İşlemler Listesi Yeniden Yapılandırma Çalıştayı- Hematoloji ve Kemik iliği nakli-”, 2009, Ankara.

 • 16. Sağlık Bakanlığı, İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü, “Araştırıcı Eğitimi Programı”, 2009, Ankara.

 • 17. Türk Hematoloji Derneği Okulu, “Hematopoetik kök hücre nakli kursu”, 2009, Mardin.

 • 18. Heinrich Heine Universitesi, “Advanced level MDS course”, 2008, Düseldorf, Almanya.

 • 19. FED training, “Etkili sunum teknikleri kursu”, 2008, Ankara.

 • 20. Türk Hematoloji Derneği, “Transfüzyon Kursu”, 2008, İzmir.

 • 21. Hacettepe Üniversitesi, “Sağlık kuruluşları yönetimi sertifikası”, 2008, Ankara.

 • 22. Türk Hematoloji Derneği, “Destek tedavileri kursu”, 2007, Erzurum.

 • 23. Türk Hematoloji Derneği, “Tıbbi Genetik Kursu”, 2007, Antalya.

 • 24. Türk Hematoloji Derneği, “Ekstranodal lenfomalar kursu”, 2006, Ankara.

 • 25. CH Lyon-Sud Üniversitesi and Professor Bertrand Coiffier, Lymphoma Forum of Excellence (LYFE), “Lymphoma training course”, 2006, Lyon, Fransa.

 • 26. Eurpoean School of Hematology (ESH), “Blood and Bone Marrow Transplantation Course”, 2006, Barcelona, İspanya.

 • 27. UT Southwestern Stem Cell Research Center Laboratories, “Stem Cell Training Course”, 2005, Texas/USA.

 • 28. Baylor College of Medicine, “Transplantation Immunology and HLA Course”, 2004, Texas/USA.

 • 29. Türk Hematoloji Derneği, “Klinisyen-Patolog ortak lenfoma kursu”, 2004, İstanbul.

 • 30. Türk Hematoloji Derneği, “Kan ve kemik iliği transplantasyon kursu”, 2004, İzmir.

 • 31. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ABD, yardımcı doçentliğe atanmadan önce eğiticilerin eğitimi sertifika programı, “Eğitim becerileri kursu”, 2004, Kayseri.

 • 32. Türk Hematoloji Derneği, “VII. Mezuniyet sonrası hematoloji eğitim kursu”, 2003, İstanbul.

 • 33. Türk Hematoloji Derneği, “İmmunhematoloji kursu”, 2003, İstanbul.

 • 34. Türk Hematoloji Derneği, “III. Hematoloji ilk basamak kursu”, 2003, İstanbul.

 • 35. Erciyes Üniversitesi, Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM), “Deneysel

 • Tümör oluşturma ve hücre kültür teknikleri kursu”, 2003, Kayseri.

 • 36. Erciyes Üniversitesi, Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi (DEKAM), “Moleküler Genetik Kursu”, 2003, Kayseri.

 • 37. Türk Onkoloji Grubu, “Temel Onkoloji Kursu”, 2003, Antalya.

 • 38. Türk Onkoloji Grubu, “Temel Onkoloji Kursu”, 2003, Kemer, Antalya.

 • 39. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, “III. HLA sistemi ve Transplantasyon immünolojisi kursu”, 2003, Kayseri.

 • 40. Karadeniz Teknik Üniversitesi, “Hematolojide uygulamalı hücre kültür teknikleri kursu”, 2003, Trabzon.

 • 41. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, “Hematopoetik Kök Hücre Nakli”, 2002, Ankara.

 • 42. Febril Nötropeni (FEN) grubu, “3. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, 2002, Antalya.

 • 43. Hemaferez Derneği, “I. Hemaferez Atölye Çalışması - Kateter Kursu”, 2002, Eskişehir.

 • 44. Türk Hematoloji Derneği , “VI. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 2002, Kemer, Antalya.

 • 45. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, XIX. Gevher Nesibe Tıp Günleri, “Hematoloji- Onkoloji’de Güncel Yaklaşımlar ve Deneysel Tümör Oluşturma Yöntemleri kursu”, 2001, Kayseri.

 • 46. “İyi Klinik Uygulamalar (İKU/GCP) ve Monitörizasyonu kursu”, 2001, Ankara.

 • 47. Türk Hematoloji Derneği, “V. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 2001, İzmir.

 • 48. The University of Manchester, “Bone Marrow and Stem Cell Transplantation Course”, 2001, Manchester, İngiltere.

 • 49. Febril Nötropeni grubu, “2. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, 2000, Ankara.

 • 50. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, “Hipotalamus-Hipofiz-Sürrenal ve Gonad Hastalıkları Kursu”, 1999, Antalya.

 • 51. Türk Hematoloji Derneği, “IV. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 1999, İstanbul.

 • 52. Obezite Çalışma Grubu, “Obezite Eğitim Kursu”, 1999, Ankara.

 • 53. Türk Hematoloji Derneği, “III. Mezuniyet Sonrası Hematoloji Kursu”, 1998, Ankara.

 • 54. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, “İskemik Kalp Hastalığı Riski Altındaki Hastaların Uzun Dönem Kontrolü, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu”, 1997, Ankara.

 • 55. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, “Onkoloji Kursu”, 1996, Ankara.

 • 56. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Etkinlikleri, “Yaşlılık ve Aile Hekimi Kursu”, 1996, Ankara.

 • 57. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı ile Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, “Diabetes Mellitus Kursu”, 1996, Ankara.

Kurslar

course.jpg
bottom of page