top of page

BİYOGRAFİ

/   Biyografi

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

.....................

about-img2.jpg

İç Hastalıkları/Hematoloji Profesörü. 2000 ve 2004 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nde “Memorial Sloan-Kettering” kanser merkezi ve “Teksas Üniversitesi, Southwestern Tıp Fakültesi”nde hematoloji, kemik iliği nakli, transfüzyon tıbbı ve aferez eğitimleri aldı. Kısa süreli olarak İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’da hematoloji, kök hücre nakli, hematolojik kanserler, akım sitometri ve moleküler genetik eğitimleri aldı.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji Bilimdalı öğretim üyesi ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji kliniği idari ve eğitim sorumlusu ve kök hücre nakli merkezi direktörüdür.

2016 yılından bu yana Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yapmaktadır.
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Eğitim Kliniği, Terapötik Aferez Merkezi, Moleküler Genetik Merkezi ve Kök Hücre Nakli Merkezi kuruculuğunu yaptı.
Kurucusu olduğu klinik; yılda 100’ün üzerinde otolog, allojenik, akraba dışı, kordon kanı ve haploidentik kök hücre nakilleri yapmaktadır. 2022 yılı itibarı ile yaklaşık 2000 nakil işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir.
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Amerika Hematoloji Derneği (ASH), Avrupa Hematoloji Derneği (EHA), Dünya Aferez Birliği (WAA), Avrupa Kan ve Kemik İliği Nakli (EBMT) ve Uluslararası Kan ve Kemik İliği Nakli Dernekleri (IBMTR) üyesidir.
Kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalarla Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kök Hücre Nakli Merkezini, Türkiye’nin en çok nakil yapan ilk 10 merkezinden biri, kamuda ise en çok nakil yapılan merkezi yapmayı başaran Altuntaş; Türkiye’de kamuda kök hücre nakli merkezlerinin yaygınlaşması ve bu merkezlerin uluslararası standartlarda hizmet vermesi konusunda öncü oldu. Türkiye’nin kemik iliği ve kök hücre alanında bölgedeki önder eğitim üssü olmasına önemli katkılar sağladı. Ülkemizde birçok il ve bölgede kemik iliği nakli merkezlerinin açılmasının yanı sıra bu merkezlerin sorumlularının eğitimine katkı sağladı.
Altuntaş, birçok ülkeden öğretim üyesinin hematoloji ve kemik iliği nakli konusunda deneyim kazanmasını ve daha sonra kendi ülkelerinde kemik iliği nakli merkezlerinin açılmasına, hematoloji klinikleri ve aferez ünitelerini geliştirmelerine katkı sağladı. Özbekistan Hematoloji Enstitüsü bünyesinde Kemik İliği Nakli Merkezi, Moleküler Genetik Merkezi, Aferez Merkezi ve Flow Sitometri Laboratuvarının açılmasında koordinatörlük yaptı. Türk Dünyasında ve Özbekistan’da bir ilk olarak; Özbek bilim insanları ile birlikte kemik iliği nakilleri yapılmaya ve hematolojik kanserler tedavi edilmeye başlandı.
Türkiye’de aferez biliminin gelişmesi ve kurumsallaşmasında önemli roller alan Altuntaş, ülkemizdeki aferez eğitimi ve sertifikasyonları konusunda başarılı çalışmalara imza atan ekipte önemli görevler aldı. Davet üzerine katıldığı 2012 Dünya Aferez Kongresinin ardından, 2014 ve 2019 Amerikan Aferez Kongrelerinde ve 2022 Dünya Aferez Kongresinde ülkemizdeki başarılı uygulamaları meslektaşları ile paylaştı.
Türk Hematoloji Derneği “Genç Araştırıcı” ödülü, Türk Hematoloji Derneği “En İyi Klinik Çalışma” ödülü, Ulusal Kanser Kongresi “Kanser Araştırması Üçüncülük” ödülü, Türk Hematoloji Derneği “En İyi Türkçe Poster” ödülü, Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği “En İyi Çalışma” ödülü, Hemaferez Derneği “Bilim Teşvik Ödülü”, Türk Hematoloji Derneği, Kemik İliği Nakli Ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi “İkincilik Ödülü”, Aferez Derneği Klinik Çalışma Ödülleri kategorisinde “İkincilik Ödülü”, Türkiye Kemik İliği Transplantasyon Vakfı (TKİTV) Kemik İliği Nakli En İyi Çalışma “Birincilik Ödülü” ve “İkincilik Ödülü”ne layık görüldü.
Sağlık Bakanlığı kök hücre nakli alanındaki çalışmaları nedeniyle “Yılın Hekimi” ödülüne layık görüldü. Kök hücre nakli alanında yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalar nedeniyle T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Takdirname” ile ödüllendirildi. Türk aferez bilimine ulusal ve uluslararası düzeyde sağladığı katkıların yanı sıra ulusal kök hücre nakli ve aferez merkezlerinin yaygınlaşmasında gösterdiği üstün gayret ve  çalışmalar  için Türk Aferez Derneği tarafından, hematoloji bilimi ve eğitimine katkıları dolayısıyla  Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği tarafından “Yaşam Boyu Onur Ödüllerine”, klinik araştırmaların ülkemizde yaygınlaşması, eğitimi ve kurumsallaşmasına katkıları sebebiyle  Deneysel Hematoloji Derneği ve Nadir Hastalıklar Derneği tarafından “Üstün Hizmet Ödüllerine”, kök hücre, transplantasyon, hücresel tedaviler alanındaki çalışmaları ve CAR-T hücre faz çalışmaları nedeniyle Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği tarafından “Onur Madalyası”na layık görülmüştür.
Türk Aferez Derneği, Hematoloji Eğitim ve Araştırma Derneği, Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Araştırma Derneği (LÖSEMA), Hematolojik Nadir Hastalıklar Derneği, Transplantasyon ve Hücresel Tedaviler Derneği Başkanlığı gibi birçok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık yapmıştır.
XVII. Dünya Aferez Kongresi (WAA) Başkanlığı, Uluslararası Akreditasyon Kuruluşu JACIE (The Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) Avrupa Müfettişi, Amerika Aferez Derneği (ASFA) Uluslararası Komite Üyesi, Uluslararası Özbekistan-Türkiye Hematoloji Kongreleri Başkanlığı gibi birçok uluslararası kuruluşta ve organizasyonda aktif görev almaktadır.
Sağlık Bakanlığı “Kemik İliği Nakli", “Terapötik Aferez” Bilim Kurulları, Hematoloji Müfredatı Komisyon Üyesi ve “Tıpta Uzmanlık Kurulu” Hematoloji Çalışma Grubu Üyeliği, TKHK Hematoloji ve Kemik iliği nakli Türkiye Koordinatörlüğü gibi çeşitli kurullarda görevler yapmaktadır.
Sağlık Bakanlığı Kamu-Özel Ortaklığı Şehir Hastaneleri Projeleri, T.C. Başbakanlık TİKA-Özbekistan Sağlık Bakanlığı Hematoloji Enstitüsü Kemik İliği Nakil Merkezi Projesi ve Kırgızistan Bişkek Tür-Kırgız Dostluk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Projesi çalışmalarında koordinatör olarak görev aldı.
Ulusal ve uluslararası 100’ün üzerinde kongre, sempozyum ve çalıştayda konuşmacı olarak yer aldı. Çok sayıda ulusal kongre ve sempozyum başkanlığı yaptı. XIV. Dünya Aferez Kongresi Genel Sekreterliği ve XVII. Dünya Aferez Kongresi Başkanlığını yaptı. İlk olarak Türk dili konuşan ülkelere yönelik “Ortak Dil Akademi” programlarını düzenledi ve başkanlık yaptı. Yine bir ilk olarak uluslararası katılımlı I-VIII. Özbekistan-Türkiye Hematoloji Günleri başkanlığını yaptı.
Kemik iliği nakli, klinik kök hücre laboratuvarı ve kök hücre toplama/aferez alanlarında kemik iliği nakli merkezlerini akredite eden uluslararası akreditasyon kuruluşu JACIE Uluslararası Müfettişi olan Altuntaş, JACIE denetimlerinde gözlemci ve müfettiş olarak görev aldı.
Şimdiye kadar Amerikan Aferez Derneği (American Society For Apheresis-ASFA) uluslararası komite üyeliğine seçilen ve konuşmacı olarak davet edilen ilk Türk Bilim insanıdır.
Uluslararası birçok dergide hakemlik yapmaktadır. Transfusion, J Clin Apher, Trans & Apher Science, Bone Marrow Transplantation, Trans Med & Hemotherapy, Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis‏, BMC Infec Disease, J Postgrad Med, Turkish J Hematol ve diğer SCI/SCI-E kapsamında bazı uluslararası dergilerde hakemlik yapmaktadır.
Altuntaş, dünyada hematoloji, transfüzyon, aferez ve kök hücre alanlarında en saygın dergilerden biri olan Science Citation Index (SCI) kapsamında indeksli bir dergi olan Elsevier yayın grubuna ait “Transfusion & Apheresis Science” editörlüğünü yapmaktadır.
TUBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği görevine 2020 yılından bu yana devam eden Prof. Dr. Altuntaş, çok sayıda TUBİTAK araştırma projesinde danışman, panelist ve moderatör olarak görev yaptı.
İç Hastalıkları, hematoloji, transfüzyon ve kök hücre nakli alanında birçok tezi yönetti. Mesleki özel ilgi alanı; kök hücre nakli, lösemi, lenfoma, myeloma ve aferezdir. Uzun yıllardır kan kanserleri, lenf bezi kanserleri, kemik iliği kanserleri, kemik iliği yetmezliği ve anemik hastaların tedavilerini üstlendi ve bu alanda önemli araştırmalarda bulundu. 70’in üzerinde uluslararası Faz I/II/III çalışmalarda sorumlu araştırmacı/koordinatör görevinde bulundu. Ayrıca ülkemizde bir ilk olarak Faz I klinik ilaç ve aşı çalışmalarında sorumlu araştırmacı olarak görev aldı.
Başhekimliği döneminde, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi Projesi kapsamında; Onkolojik Palyatif Bakım, Onkolojik Rehabilitasyon Merkezi, Psiko-Onkoloji Merkezi, Klinik Eczacılık ve İlaç Danışmanlığı, Onkolojik Sosyal Hizmetler, Uğraş Terapi Merkezi, Geriatrik Onkoloji Birimi, Klinik Araştırmalar Merkezi, MRD Merkezi, Kanser İmmünolojisi Merkezi, Multidisipliner Çalışma Grubu, İyi Klinik Uygulamalar Merkezi, Kanser Hasta Okulu, Sürekli Eğitim Merkezi, Onkoloji Hemşireliği Birimi, Eğitim Hemşireliği Birimi ve uygulamalarını hayata geçirdi. Türkiye’nin kanser alanında ilk Faz-I ilaç araştırmaları merkezini kurdu. Böylelikle, kanser tedavisinden yönetimine geçişte önemli roller üstlendi. Merkez bünyesinde, ulusal ve uluslararası iş birlikleri de dahil olmak üzere 18 farklı disiplinde çalıştay, sempozyum ve kongre gibi eğitim ve çalışma faaliyetleri gerçekleştirdi.
Onkoloji hastalarının ücretsiz faydalandığı “Şefkat Eli Hediye Mağazası”, kanser hastalarının hayallerinin gerçekleştirildiği “Bir Hayalim Var”, ayrıca “İhtiyacım Sende”, “Akran Danışmanlığı”, “Kardeş Aile”, “Kanser Korosu”, “Saçım Saçın Olsun”, “Umut Ek”, “Gönüllü Olun Bir Hayat Kurtarın”, “Sen Mutlu Ol Diye”, “Kanser Hasta Okulu”, “Manevi Bakım ve Destek” ve kanser hastalarının çocuklarına hizmet veren “Şefkat Evi Çocuk Kreşi” projeleri ile hasta ve hasta yakınlarının yanı sıra ulaşılan hedef kitlenin psiko-sosyal iyilik haline önemli katkılar sağladı.
Altuntaş, yerli VLP aşısı Faz I ve II çalışmalarında koordinatör ve sorumlu araştırmacı olarak görev aldı. TÜBİTAK tarafından desteklenen virüs benzeri parçacık (VLP) Yerli Covid-19 aşı çalışması Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Faz-1 ünitesinde, Prof. Dr. Fevzi Altuntaş koordinatörlüğünde gerçekleşti. Söz konusu aşı Faz I çalışmasına gönüllü olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK da katılmıştır.
Faz I ilaç araştırma merkezinde sorumluluğunda ülkemizde bir ilk olarak COVID-19 yerli VLP aşı çalışmaları, hematolojik kanserlerde ilk CAR-T-hücre faz çalışmaları ve ülkemizde ilk yerli kanser ilacı RS0139 çalışmaları gerçekleştirildi. Merkez, kısa süre içinde ülkemizin önemli kanser ilaç araştırma merkezlerinden biri olmuştur.
Türkiye’nin İtalya, Romanya ve Portekiz ortaklığı ile "Digital Education for Cancer Patients and Their Families" başlıklı Avrupa Birliği projesi Prof. Dr. Altuntaş koordinatörlüğünde, Eylül 2019 -Temmuz 2022 tarihlerinde yapıldı.
Bugüne kadar 200 civarında uluslararası SCI/E kapsamında, 70’in üzerinde ulusal indeksli dergilerde makale ve ulusal/uluslararası 700 üzerinde bilimsel tebliğ yayınlandı. Ulusal/uluslararası 60 civarı kitap veya kitap bölümü yazdı. Makalelerine atıf sayısı 3800 üzerinde. H indeksi Google Scholar:28, Scopus: 24, WOS :24, “i10 indeksi” 61’dir.
Prof. Dr. Altuntaş ulusal ve uluslararası hematoloji, kök hücre ve aferez alanında yaptığı çalışmaları sonucunda, 2016 yılında Paris/Fransa’da yapılan seçimle Merkezi Toronto/Kanada olan “World Apheresis Association” seçilmiş Başkanı oldu. Altuntaş, ülkemizi bu şekilde uluslararası üst düzey göreve seçilerek temsil eden çok az sayıdaki Türk bilim insanları arasında yer almaktadır.

bottom of page