top of page

YAYINLAR

/   Ulusal Yayınlar

ULUSAL YAYINLAR

 • 1. Bakırtaş M, Uncu Ulu B, Başcı S, Darçın T, Yıldız J, Seçilmiş S, Şahin D, İskender D, Baysal N, Merdin A, Batgi H, Yiğenoğlu T, Kızıl Çakır M, Dal S, Altuntaş F. Evaluation of seasonality in the diagnosis of diffuse large B cell lymphoma in Turkey. Journal of Health Sciences and Medicine. 2021; 4(2): 123-126.

 • 2. Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Semih Başcı, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas. Consolidation With Autologous Stem Cell Transplantation In Patients With Primary Central Nervous System Lymphoma. Acta Oncologica Turcica 2021; 54.

 • 3. Duygu Mert, Alparslan Merdin, Nurten Kandemir, Merih Kızıl Çakar, Ece Dirim, Sabahat Çeken, Fevzi Altuntaş, Mustafa Ertek. Evaluation of risk factors and causative pathogens in bloodstream infections in cancer patients. Gulhane Med J 2021;63:42-51. DOI: 10.4274/gulhane.galenos.2020.1320.

 • 4. Jale Yıldız, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Alparslan Merdin, Bahar Uncu Ulu, Semih Başcı, Tahir Darçın, Samet Yaman, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas. Is Autologous Stem Cell Transplantation a Risk For Divorce in Lymphoma Survivors? Acta Oncologica Tursica 2020; 53(4): 469-74. Doi: 10.5505/aot.2020.22448.

 • 5. Ayşegül Tetik, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Semih Başcı, Hikmettullah Batgi, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas. Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositozis Tedavisinde Vinblastin Kemoterapisinin Yeri – Ankara Onkoloji Hastanesi Deneyimi. Acta Oncologica Tursica 2020; 53(4): 492-99. Doi: 10.5505/aot.2020.37097.

 • 6. Sabahat Çeken, Merih Kızıl Çakar, Gülşen İskender, Duygu Mert, Habip Gedik, Göknur Yapar Toros, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas, Mustafa Ertek. The Importance of Antiviral Prophylaxis in Anti Hbc Positive Patients with Autologous Haematopoietic Stem Cell Transplantation.Acta Oncologica Tursica 2020; 53(4): 523-31. Doi: 10.5505/aot.2020.81894.

 • 7. Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Derya Şahin, Özcan Saygılı, Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Tahir Darçın, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntas. The Relationship Between ABO and Rh Blood Groups with Acute Lymphoblastic Leukemia. Acta Oncologica Tursica 2020; 53(2): 357-61. Doi: 10.5505/aot.2020.97720.

 • 8. Mehmet Bakırtaş, Taha Bahsi, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Haktan Bagis Erdem, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. Genetic Alterations In Turkish Patients With Multiple Myeloma: A Single Center Experience. Acta Oncologica Tursica 2020; 53(3): 458-62. Doi: 10.5505/aot.2020.02439.

 • 9. Derya Şahin, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tahir Darçın, Mehmet Bakırtaş, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. Stem Cell Transplantation and Medical Tourism at Ankara Oncology Training and Research Hospital. Acta Oncologica Tursica 2020; 53(1): 113-116. Doi: 10.5505/aot.2020.27167.

 • 10. Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tahir Darçın, Jale Yıldız, Dicle İskender, Nuran Ahu Baysal, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş. Adult aplastic anemia patients can maintain remission after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in a mixed chimeric state. J Surg Med. 2020;4(9):729-732. DOI: 10.28982/josam.721362.

 • 11. Fevzi Altuntaş Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Semih Başcı, Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Derya Şahin, Tahir Darçın, Jale Yıldız, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal. The Value Of International Staging System In Predicting Survival of Multiple Myeloma Patients With Renal Failure. Dicle Medical Journal. 2020/6

 • 12. Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Taha Bahsi, Dr. Haktan Erdem, Dr. Neslihan Duzkale, Bahar Uncu Ulu, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakır, Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. P210 breakpoint is associated with less minimal residual disease compared to p190 breakpoint in acute lymphoblastic leukemia patients with Philadelphia chromosome. Journal of Health Sciences and Medicine 2020;3(3): 307-311.

 • 13. Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Semih Başcı, Derya Şahin, Mehmet Bakırtaş, Yüksek Lisans Ali Kılınc, Bahar Uncu Ulu, Hikmetullah Batgi, Dicle İskender, Nurgul Ozcan, Merih Kızıl Çakır, Sinan Dal, Tuba Hacıbekiroğlu, Fevzi Altuntaş. The effect of smoking on stem cell mobilization in allogeneic donors. Journal of Health Sciences and Medicine 2020;3(3): 291-294.

 • 14. Derya Şahin, Semih Başçı, Ayşe Temizel, Hikmetullah Batgi, Bahar Uncu Ulu, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakır, Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. The relationship between ABO blood groups and acute myeloid leukemia. Journal of Health Sciences and Medicine 2020;3(3): 219-222. DOI: 10.32322/jhsm.684289.

 • 15. Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Jale Yıldız, Alparslan Merdin, Derya Şahin, Tahir Darçın, Dicle İskender, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sınan Dal, Fevzi Altuntas. Allogeneic Stem Cell Transplantation in Relapsing Multipl Myeloma after Autologous Stem Cell Transplantation: Single Center Experience. Acta Oncologica Tursica 2020; 53(1):108-112. Doi: 10.5505/aot.2020.75769.

 • 16. Tugce Nur Yigenoglu, Semih Basci, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakirtas, Derya Sahin, Tahir Darcin, Jale Yildiz, Alparslan Merdin, Nuran Ahu Baysal, Dicle Iskender, Merih Kizil Cakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntas. The Outcome of Autologous Stem Cell Transplantation in Adolescent and Young Adult Patients with Multiple Myeloma. EJMO 2020;4(1):79–83. DOI: 10.14744/ejmo.2020.52684.

 • 17. Tarçın T, Merdin A, Ozcan N, Bakırtas M, Dal MS, Iskender D, Kızıl M, Altuntas F. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria Presenting with Hemolysis and Abdominal Pain. Acta Oncologica Tursica 2019;4: 489. Doi: 10.5505/aot.2019.46034.

 • 18. Taha Bahsi, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Haktan Bağış Erdem, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. Evaluation of Clinical Outcome and Mixed Chimerism Follow-up after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Hematological Malignancies. Gazi Medical Journal 2019;12-21.

 • 19. Özcan Saygılı, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Dicle İskender, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş. An Elderly Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia Case Developed After 3 years of Post-chemotherapy. Acta Oncologica Tursica 2019;4: 485. Doi: 10.5505/aot.2019.68736.

 • 20. Alparslan Merdin, Jale Yıldız , Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Aykut Onursever, Fevzi Altuntaş. A Unicenter Study About The Frequency of Hypokalemia and The Frequency of High Creatinine Levels In Hematology Inpatient Unit. Acta Oncologica Tursica 2018; DOI: 10.5505/aot.2018.63497.

 • 21. Alparslan Merdin, Jale Yıldız , Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Ali Hakan Kaya, Emre Tekgündüz, Aykut Onursever, Fevzi Altuntaş. Development of Acute Myelogenous Leukemia in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantated Patient with Fanconi Anemia. Acta Oncologica Tursica 2017; 50 (3):266-268. Doi: 10.5505/aot.2017.83997.

 • 22. Kaya H, Fevzi Altuntaş. Hodgkin Lenfoma. Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2017;10(2):135-41.

 • 23. Fusun Gediz ÖZDEMİRKIRAN, Hikmet BATGİ, Mehmet DOĞAN, Emre TEKGÜNDÜZ, Fevzi ALTUNTAŞ. Bronchoesophageal Fistula in a Patient Presenting with Primary Effusion Lymphoma. Medical Journal of Aegean Clinics 2016; Vol: 54 No: : 49-51.

 • 24. Sinem Namdaroğlu, Emre Tekgündüz, Sinem Bozdağ, Ali Hakan Kaya, Fevzi Altuntaş. Coexistence of Primary Myelodysplastic Syndrome and Multiple Myeloma. Acta Oncol Tur. 2016; 49(3): 216-219 | DOI: 10.5505/aot.2016.35220.

 • 25. Sinan Dal, Ömür Kayıkçı, Fevzi Altuntaş. Hematolojik Malignitelerde Tromboz. Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2016;9(4):37-43.

 • 26. Gülşen İskender, Sabahat Çeken, Itır Şirinoğlu Demiriz, Mustafa Ertek, Fevzi Altuntaş. İmmünsüpresif tedavi alan aplastik anemili bir hastada salmonella bakteremisi. Pam Tıp Derg 2016; 9(1):79-82. doi: 10.5505/ptd.2016.60566.

 • 27. Erol Çakmak, İsmail Sarı, Özlem Canoz, Bülent Eser, Fevzi Altuntaş, Mustafa Çetin, Ali Ünal. Prognostic Significance of P53, Bcl-2, and Fas Expression in Patients with Primary Gastrointestinal Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Erciyes Med J 2015; 37(3): 102-5 • DOI: 10.5152/etd.2015.150001.

 • 28. Ali Hakan Kaya, Gökçe Kübra Taşkın, Sinem Civriz Bozdağ, Emre Tekgündüz, Fevzi Altuntaş. Kanser tedavisi sonrası gelişen iki ikincil akut lenfoblastik lösemi olgusu. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(2):182-85. doi: 10.5336/caserep.2013-37455.

 • 29. Itır ŞİRİNOĞLU DEMİRİZ, Sinem NAMDAROĞLU, Fevzi ALTUNTAŞ. Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomaları. Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics 2013;6(1):50-7.

 • 30. Ali Hakan KAYA, Ali İrfan Emre TEKGÜNDÜZ, Fevzi ALTUNTAŞ. Multipl Myelomda Tedaviye Cevabın Değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics 2013; 6(4):30-4.

 • 31. Altuntaş F, Özen M. Klinik Olgu Çözümleri Hematoloji. Olgu 22. 68 yaşında erkek hasta baş ağrısı ve konfüzyonu var. Çeviri Editörü: Mustafa Çetin. Nobel Kitabevi, 2012. ISBN: 9786053971207.

 • 32. F. Altuntaş. Lenfomalarda kanıta dayalı bakışla transplantasyon. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 5(3), 59-65 (2012).

 • 33. Cem Şahin, Leylagül Kaynar, Fatih Kurnaz, Çiğdem Pala, Serdar Şıvgın, Bülent Eser, Fevzi Altuntaş, Mustafa Çetin, Ali Ünal. Factors That Affect Survival in Patients with Allogeneic Hematopoetic Stem Cell Transplantation. Erciyes Med J 2012; 34: 178-183. DOI: 10.5152/etd.2012.48.

 • 34. M. Bulut, F. Altuntaş. Kan Komponenti Transfüzyon İlkeleri. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 4(2), 91-9, (2011).

 • 35. İ. Sarı, F. Altuntaş. Kök Hücre Naklinde GVHH Dışı Erken Dönem Komplikasyonlar. Hematolog, 1 (1), 95-114, (2011).

 • 36. S. Kabukcu, F. Altuntaş. Akut myeloid lösemide hemopoietik kök hücre nakli: Kime? Ne zaman? Nasıl?. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics, 3(2),41-54, (2010).

 • 37. F. Altuntaş, O İlhan. Akut lenfoblastik lösemide kök hücre nakli: Kime? Ne zaman? Nasıl?. Turkiye Klinikleri J Hem Onc-Special Topics,3(2),112-24, (2010).

 • 38. M. Sipahioglu, F. Altuntas, A. Aybal, A. Ünal, L. Kaynar, O. Kontas, O. Oymak, A. Ünal, Cengiz Utas. Primary Brain T-cell Lymphoma Concomitant with CNS Tuberculosis in a Kidney Transplant Patient. Erciyes Medical Journal, 31(3), 256-260, (2009).

 • 39. I. Sarı, M. Kula, B. Eser, L. Kaynar, F. Altuntaş, I. Koçyiğit, E. Mavili, A. Tutuş, M. Çetin, A. Ünal. Ga-67 Uptake: a Predictor of Post-Therapy Active Residual Disease and Clinical Outcome in Patients with Diffuse Large Cell Lymphoma. Erciyes Medical Journal, 30(1), 008-013, (2008).

 • 40. I. Sarı, L. Kaynar, I. Koçyiğit, F. Altuntas. The Use of High Dose Acyclovir in Patients with Hematological Malignancies Developing Herpes Virus Infections: Is it really safe? Turk J Hematol, 25(4), 205-206, (2008).

 • 41. H. Demiraslan, O. Yıldız, L. Kaynar, F. Altuntaş, B. Eser, B. Aygen. Febril Nötropenik Hastalardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları: 2005 Yılı Verileri. Erciyes Tıp Dergisi, 29(5), 376-380, (2007).

 • 42. L. Kaynar, F. Altuntas. Transfüzyon Öncesi Karşılaştırma Testleri. Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 3(36), 33-43, (2007).

 • 43. İ. Sarı, A. Aybal, B. Eser, A. Ünal, F. Altuntaş, A. Ünal, M. Cetin. Juguler santral venöz kateterizasyona bağlı Horner sendromu: Bir olgu sunumu. Erciyes Tıp Dergisi, 28 (4), 230–232, (2006).

 • 44. F. Altuntas, O. Yildiz, B. Eser, E. Alp, I. Sarı, M. Cetin, B. Sumerkan, A. Unal. Microbiologically documented infections following peripheral blood stem cell transplantation: Single center experience. Turkish J Hematol, 22 (3),133–145, (2005).

 • 45. F. Altuntaş, AR. Uysal, D. Çorapçıoğlu, Ç. Erol. Twice Weekly L-T4 For The Treatment Of Primary Hypothyroidism. Turkish J Endocrinology and metabolism, 8(1), 25–34, (2004).

 • 46. F. Altuntaş, L. Kaynar, B. Eser, I. Sarı, B. Kaplan, M. Özkan, M. Çetin, A. Ünal. Multipl myeloma tedavisinde üç farklı konvansiyonel kemoterapi protokolünün karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi. Türk Onkoloji Dergisi, 19, 9–14, (2004).

 • 47. F. Altuntaş, B. Eser, Ö. Canöz, Ö. Er, M. Özkan, S. Şıvgın, M. Çetin, A. Ünal. Kronik Lenfositik Lösemi/Lenfoma’da Fludarabin Tabanlı Kemoterapi. THOD, 2 (14),1–6, (2004).

 • 48. F. Altuntaş, O. Yıldız, A. Ünal. Hematolojik Maligniteli Hastalarda İntravenöz Kateter İnfeksiyonları. Erciyes Tıp Dergisi, 26 (1), 25–32, (2004).

 • 49. F. Altuntaş, B. Eser, M. Sipahioğlu, Ö. Canöz, E. Ekici, M. Çetin, A. Ünal. Kanama diatezi ile seyreden bir antifosfolipid antikor sendromu olgusu. Erciyes Tıp Dergisi, 26(3), 141–144, (2004).

 • 50. F. Altuntaş, L. Kaynar, B. Eser, C. Küçük, MA. Yücel, M. Çetin, A. Ünal. İmmün Trombositopenik purpuralı olguların değerlendirilmesi: Bir merkezin sonuçları. Türkiye Tıp Dergisi, 4, 65–71, (2004).

 • 51. M. Altınbaş, M. Özkan, Ö. Er, HS. Coşkun, B. Kaplan, C. Küçük, F. Altuntaş, B. Eser. Gemcitabine and cisplatin in the treatment of patients with locally advanced and metastatic pancreatic carcinoma. Turkish Journal of Cancer, 33(4),181-186, (2003).

 • 52. A. Ünal, F. Altuntaş. Meme Dışı Solid tümörlerde yüksek doz tedavi ve otolog periferik kök hücre nakli. Türkiye klinikleri, Hematoloji Dergisi, 1(1), 99-103, (2003).

 • 53. M. Özkan, Ö. Er, B. Kaplan, HŞ. Coşkun, F. Altuntaş, B. Eser, M. Altınbaş. Rezeke edilmeyen akciğer adenokarsinomlarında klinik seyir. THOD, 4(13), 212-217, (2003).

 • 54. F. Altuntaş, B. Eser, B. Kaplan, Ö. Canöz, K. Gündoğan, M. Özkan, Ö. Er, HŞ. Coşkun, M. Çetin, E. Karahacıoğlu, A. Ünal. Hodgkin hastalığında ilk basamak tedavi sonuçları: tek merkez deneyimi. Türk Hematoloji Onkoloji Dergisi, 2(13), 79–86, (2003).

 • 55. F. Altuntas, M. Arat, O. İlhan. Radyoterapi Alan Anemik Kanserli Hastalarda Eritropoetin’in Klinik Kullanımı. Erciyes Tıp Dergisi, 25(1), 45-53, (2003).

 • 56. M. Özkan, Ö. Er, B. Kaplan, HŞ. Coşkun, O. Yıldız, F. Altuntaş, B. Eser, K. Uçar, F. Kurnaz, M. Altınbaş. Akciğer Malign Tümörlerinde Vena Kava Süperior Sendromu Gelişmesi Kötü Prognostik Bir Faktör mü?. Türk Onkoloji Dergisi, 18 (2), 60–63, (2003).

 • 57. ÖU. Gürkan, F. Altuntaş, Ö. Kumbasar, T. Acıcan, S. Saryal, D. Alper. Kritik hasta nöropatisi ile komplike olmuş ilginç bir ARDS olgusu. Tüberküloz ve Toraks, 49(3), 401–404, (2001).

 • 58. S. Özbaş, D. Çorapçıoğlu, F. Altuntaş, B. Yanık, SD. Sak, S. Koçak. Kist Hidatik Görünümü Veren Bir Tiroid Kisti: Vaka Sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 52(4), 247–250, (1999).

 • 59. A. Demirkazık, A. Arıcan, F. Altuntaş, D. Dinçol, H. Karaoğuz, F. Çay, H. Akbulut, F. İçli. Results of Mitomycin-C Plus Vinblastine Plus Cisplatin Combination Chemotherapy in Patients with Advanced Non-Small Cell Lung Cancer In Turkey. Acta Oncologica Turcica, 30 (1-4), 4-8, (1997).

 • 60. Diğer: ...

bottom of page