top of page

Hematoloji Nedir ?

/   Hematoloji Nedir ?

Yazı Hakkında

hematolojinedirpage.jpg

Konu :                    Hematoloji

Yazan :                  Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Hematoloji Nedir ?

Hematoloji; kan, kan hücreleri, kan yapıcı organlar ve kan hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Kan hastalıklarının önlenmesi, risk faktörleri, sebepleri, tanısı, tedavisi, prognozu ve takibi ile ilgilenir. Fizyoloji, patoloji, klinik laboratuvar çalışmaları, iç hastalıkları ve çocuk sağlığı ve hastalıklarını kapsayan bir bilim dalıdır.

Lösemi (kan kanserleri), lenfoma (lenf bezi kanserleri), multiple myeloma (kemik iliği kanserleri), kemik iliği yetersizlikleri, Anemi (kansızlık), kanama bozuklukları (hemofili, trombositopeni), pıhtılaşma bozuklukları (tromboz, emboli) gibi kan, lenf bezi ve kemik iliği hastalıkları hematoloji uzmanlık alanı içindedir.
Ayrıca kan bankacılığı, transfüzyon, aferez, kök hücre nakli, hücresel tedaviler, hematoloji laboratuvar testleri hematoloji uzmanlık alanı içinde yer alır.
Ülkemizde iç hastalıkları uzmanlığı ve çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığı üzerine 3 yıl süren bir Yandal uzmanlık alanıdır.

 

Hematolog nedir?


Hematoloji uzmanıdır.
Kan ve kemik iliği hastalıkları ile ilgilenen uzman doktordur.
Tıp Fakültesini (6-7 yıl) bitirdikten sonra önce Tıpta uzmanlık sınavına (TUS) girip Dahiliye veya Pediatri ihtisası yapmaya hak kazanmak gerekir. 4 yıl süreli Dahiliye veya Pediatri ihtisasını başarı ile tamamladıktan sonra Tıpta yan dal uzmanlık sınavına (YDUS) girip hematoloji yan dal ihtisası yapmaya hak kazanmak gereklidir. 3 yıl süreli hematoloji üst ihtisasını başarıyla tamamladıktan sonra Sağlık Bakanlığı hematoloji uzmanı olarak yetkilendirir.

 

Hematoloji uzmanlığı için gerekli beceriler


• Mükemmel bir bilimsel zihin
• Detay için iyi bir göz

• Hızlı karar verme için yetenek
• İyi bir problem çözme yeteneği
• Laboratuvar çalışmalarına yatkınlık
• Çok iyi bir mikroskop sevgisi
• Empati yeteneği
• İyi iletişim becerileri
• Serinkanlılık
• Güçlü bir fiziksel performans
• Ekip çalışmasına yatkınlık
• Yeniliklere/Gelişmelere açıklık

Detay için:

bottom of page