top of page

MİYELODİSPLASTİK SENDROM (MDS)

/   Miyel Odisplastik Sendrom (MDS)

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Nedir ?

• Kemik iliğinde kan hücrelerinin olgunlaşamaması ve anormalliğini ifade eder. Kan hücrelerinin sayısal azlığı ve kalite bozukluğu ile karakterizedir.
• Kan yapımında azalma sonucu kansızlık (anemi) gelişir. Bazı alt gruplarda lösemiye dönüşüm olur.
• Görülme sıklığı yılda 100.000 kişi 22-45 civarındadır. İleri yaşta görülme sıklığı artar.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Tetikleyen Risk Faktörleri Nelerdir ?

• Sebebi tam olarak bilinmemektedir.
• Genetik (5, 7, 8, 11, 12 ve 20. kromozomlarda kopma veya kırılma), çevresel faktörler (boya sanayi ve ayakkabıcılıkta sık kullanılan benzen), kimyasal ve fiziksel ajanlar (alkol, kurşun zehirlenmesi, tüberküloz ilaçları), radyasyon, kemoterapi ilaçları, romatizmal hastalıklar ve ileri yaş başlıca risk faktörleridir.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Belirtileri Nelerdir ?

• Kansızlığa bağlı halsizlik ve yorgunluk sık görülür. Enfeksiyonlara eğilim artmıştır. Vücudun değişik yerlerinde ciltte kanama odakları görülebilir. Eklem ağrıları ve ateş olabilir.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Tanısı Nasıl Konur ?

• Kemik iliği aspirasyon ve biopsisi örneklerinin hematoloji ve patoloji uzmanları tarafından incelenmesi ve kemik iliği materyalinin genetik uzmanları tarafından analizi sonrası tanı konur.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır ?

• Hastalığın seyri alt gruplarına göre değişkenlik gösterir. Bazılarında belirtiler hafif olup tedaviye gerek olmayabilir. Bazılarında ise blast artışı var olup akut lösemiye dönüşüm riski n edeniyle acil ve yoğun tedavi gerekir. Enfeksiyon hasta kayıplarının başlıca nedenlerinden biridir. Ülkemizde dünya standartlarında MDS yönetimi yapan merkezler mevcuttur.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Tedavi Seçenekleri Nelerdir ?

• Tedavi alt gruplara göre değişkenlik gösterir. Ka n transfüzyonu, büyüme faktörleri (Eritropoietin), beyaz küreleri uyaran ilaçlar (G-CSF), kemoterapi, hipometile edici ilaçlar (azasitidin, desitabin) immünmodülatör ilaçlar (lenalidomit) ve kök hücre nakli başlıca seçeneklerdir.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) İlik Nakli Gerekli Midir ?

• Kemik iliği nakli önemli tedavi seçeneklerinden biridir. HLA doku grubu uyumlu kardeş veya akraba olmayan vericiden kök hücre nakli tam şifa sağlayabilir. Uygun hastaya uygun zamanda yapıldığında yaşam kurtarıcı olabilir.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Klinik Araştırmaları Tavsiye Eder Misiniz ?

• Miyelodisplastik Sendrom’da klinik araştırmalar hastaların hem yeni ilaçlara erişimini sağlamakta hem de hastalara umut ışığı olmaktadır. Bu nedenle klinik araştırmalara katılım teşvik edilmelidir.

Miyel Odisplastik Sendrom (MDS) Konusunda Farkındalığı Hastalığın Seyrinde Ne Kadar Önemlidir ?

• Hasta ve yakınlarının MDS hastalığı, psikoonkoloji, beslenme, kişisel bakım ve hijyen, enfeksiyondan korunma, ilaçlar ve yan etkileri, rehabilita syon, palyatif bakım, sosyal hizmet ve destek, kan ürünleri ve klinik ilaç araştırmaları konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yaşam kalitesi ve yaşam süresini iyileştirmektedir.

bottom of page