top of page

KANSER HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

/   Kanser Hakkında Bilmemiz Gerekenler

Diyabet Kanser Riskini Arttırıyor Mu ?

• Evet. Diabetes mellitus halk arasında şeker hastalığı olarak bilinmektedir. İnsan sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri de çok iyi bilinmektedir. Dünyanın çok saygın dergilerinden biri olan "Blood"da yayınlanan bir makalede Prof. Dr. Jorge J. Castillo Şeker hastalığının lenfoma, lösemi ve myeloma gibi lenf bezi, kan ve kemik iliği kanserlerinin gelişme riskini artırdığını bildirmiştir. Yakın zamanlarda yayınlanan çalışmalar, şeker hastalığının bir çok kanser riskini artırdığını göstermektedir. Bu bağlamda diyabet toplum sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. Hastalığın tedavisinde son yıllarda uygulanan tedavi protokolleri akut lösemilerde başarıyı artırmakta ve ölüm oranlarını azaltmaktadır.

Obezite (Şişmanlık) Lösemi Riskini Arttırıyor Mu ?

• Obezite, Dünya sağlık örgütü tarafından "sağlığı bozacak ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak" tanımlanmıştır. Halk arasında ise şişmanlık veya aşırı kilo olarak bilinmektedir. Obezitenin insan sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri çok iyi bilinmektedir. Bu bağlamda toplum sağlığı açısından son derece önem arz etmektedir. • Tedavide ve bakımdaki iyileşmeye paralel olarak dünyada obezitede, kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserlerinde artış görülmektedir. Yakın zamanlarda yayınlanan çalışmalar, aşırı vücut ağırlığının bir çok kanser riskini artırdığını göstermektedir.

Kilo Verme Lösemi Lenfoma Riskini Azaltıyor Mu ?

Evet. Rochester üniversitesinden Dr. Marshall Lichtman çalışmasında "Başarılı ve süregen kilo kaybı gelecekte lösemi, lenfoma ve myeloma gelişim riskini azaltmaktadır". Bu nedenle kilo kontrolünün süreklilik arz etmesi çok önemli durmaktadır.

Şişmanlık Kanser Tedavisini Olumsuz Etkiliyor Mu ?

• Aşırı kilonun kemik iliği ve lenf bezi kanser tedavisine yanıtı ve sonuç üzerine de etkili olduğu bildirilmektedir. Bir başka deyişle tedavi başarısızlığı riski obezlerde daha yüksek bildirilmektedir. Bu hastalarda sağkalım olasılığı daha düşüktür. Dünyanın çok saygın dergilerinden biri olan "Blood" da yayınlanan bir çalışmada Prof. Dr. Massimo Brecia tanı anında aşırı kilolu olan lösemi hastalarında hastalığın daha erken nüks ettiğini bildirmektedir. Aynı zamanda aşırılı kilolu hastaların kanser tedavisi uygulaması sırasında ciddi sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir.

Kanser Tedavisinde Diyet Ve Yaşam Tarzı Önemli Mi ?

Gerek obezite ve şeker hastalığının kanser riski artırması gerek ise kanser tedavisini olumsuz etkilemeleri nedeniyle önleyici girişimler önemli. Kanser tedavisi sırasında diyet ve diyet alışkanlığı çok önemli. Diyeti bir yaşam tarzı haline getirmek lazım.

Yaş Arttıkça Lösemi Riski De Artıyor Mu ?

Akut Lösemi görülme sıklığının yıllık 2-5/100.000 civarı olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de her yıl 1500-2000 yeni erişkin lösemi vakası görülmesi beklenmektedir. Akut Lösemi görülme oranı yaşla birlikte artmakta, 60 yaş civarında pik yapmaktadır. 60 yaş ve üzerinde yılda 12/100.000 oranında görülmektedir. Lösemi tüm kanserlerin %1’ini oluşturur. 35 yaş altında kansere bağlı ölümlerin ise başta gelen nedenlerinden biridir.

Kanser Hastaları Oruç Tutabilir Mi ?

Kanser hastalarının ramazan ayında oruç tutmasına yardımcı olabilecek bilimsel bir rehber bulunmamaktadır. Kanser tedavisini tamamlamış ve genel durumu iyi olan hastalar, kendi istekleri doğrultusunda hekimlerine danışarak oruç tutabilirler. Tedavisi aktif olarak devam eden kanser hastalarının ise oruç tutmaları önerilmemektedir. Çünkü, kanser tedavisi sürecinde hastaların gıda ve sıvı alımı önemlidir. Tedavi sırasında hastaların bağışıklık dengesi bozulabilir, dengeli beslenme ve yeterli su alımı olmazsa bağışıklık sistemleri olumsuz etkilenebilir. Bazı istenmeyen olumsuz klinik tablolar ile karşılaşılabilir.

bottom of page