top of page

ALDIĞI GÖREVLER

/   Aldığı Görevler

 • 1. 17. World Apheresis Congress, Kongre Başkanı, 2020.

 • 2. Tubitak BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği, 2020.

 • 3. III. Onkolojide klinik araştırmalar sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2019.

 • 4. III. Uluslararası Onkoloji Hemşireliği Kongresi, düzenleme kurulu başkanı, 2019

 • 5. III. Onkolojide Klinik Eczacılık Sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2019.

 • 6. IV. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2019.

 • 7. III. Hemovijilans sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, Ankara, 2019.

 • 8. III. Onkolojik Rehabilitasyon Sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2019.

 • 9. I. Kanserde beslenme sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2019.

 • 10. II. Hemovijilans sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, Ankara, 2018.

 • 11. IV. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2018.

 • 12. II. Onkolojide Klinik Eczacılık Sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2018.

 • 13. II. Ankara Onkoloji Hastanesi: Onkoloji Hemşireliği Kongresi, düzenleme kurulu başkanı, 2018

 • 14. II. Onkolojik Rehabilitasyon Sempozyu, düzenleme kurulu başkanı, 2018

 • 15. Ankara Sağlık Hukuku Günleri, düzenleme kurulu başkanı, Ankara, Haziran 2018

 • 16. IV. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, Özbekistan, 2018

 • 17. I. Hematolojik nadir hastalıklar kongresi, düzenleme kurulu başkanı, KKTC, Şubat 2018.

 • 18. I. Hemovijilans sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, Ankara, 2017.

 • 19. Klinik araştırmalar ve İyi klinik uygulamalar sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı Ankara, 2017.

 • 20. I. Klinik Eczacılık Sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2017.

 • 21. Onkolojik Rehabilitasyon Sempozyu, düzenleme kurulu başkanı, 2017.

 • 22. Onkolojide palyatif bakım sempozyumu, düzenleme kurulu başkanı, 2017.

 • 23. III. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2017

 • 24. I. Ankara Onkoloji Hastanesi: Onkoloji Hemşireliği Kongresi, düzenleme kurulu başkanı, Ankara, 2017.

 • 25. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi, 2016-.

 • 26. World Apheresis Association (WAA) (Dünya Aferez Birliği), president-elect (Seçilmiş Başkan), 2016-2018.

 • 27. II. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2016.

 • 28. Transfusion & Apheresis Science, 2016, Editor.

 • 29. Transfusion & Apheresis Science, 2015, Guest Editor.

 • 30. I. Türkiye-Özbekistan Uluslararası Hematoloji Kongresi, Kongre Eşbaşkanı, 2015.

 • 31. II. Ulusal Hematolojik Onkoloji Kongresi, Kongre Başkanı, 2014

 • 32. IX. Ulusal Aferez Kongresi, Kongre Başkanı, 2014.

 • 33. Transfusion & Apheresis Science, 2013, Guest Editor.

 • 34. VIII. Ulusal aferez kongresi, Kongre Başkanı, 2013.

 • 35. I. Ulusal Hematolojik Onkoloji Kongresi, Kongre Başkanı, 2013.

 • 36. I. Hematolojik Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Sempozyumu, Sempozyum Başkanı, 2014.

 • 37. Hematolojik Onkoloji Derneği, Başkan, 2013-2015.

 • 38. American Society For Apheresis (ASFA), International Board Member, 2012-.

 • 39. Türk Aferez Derneği, Başkan, 2012-2014.

 • 40. Sağlık Bakanlığı, Kemik İliği Nakli Bilim Kurulu Üyesi, 2012-.

 • 41. Transfusion & Apheresis Science, Editorial Board Member, 2012

 • 42. Dünya Aferez Kongresi- 2012, İstanbul, Kongre Sekreteri.

 • 43. Transfusion & Apheresis Science, 2012, Guest Editor.

 • 44. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Hematoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu”, 2012-.

 • 45. VI. Ulusal Hemaferez kongresi, Kongre Sekreteri, 2011.

 • 46. Türk Hematoloji Derneği, Kök hücre nakli, Bilimsel Altkomite Başkanı, 2010-.

 • 47. NCCN Hematolojik maligniteler kongresi, Bilimsel Sekreter, 2010.

 • 48. Türkiye klinikleri Hematoloji Onkoloji Özel Sayı Editörü-2010.

 • 49. V. Ulusal Hemaferez kongresi, Kongre Sekreteri, 2010.

 • 50. V. Ulusal Hemaferez kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2010.

 • 51. Terapötik aferez eğitim merkezi sorumlusu, 2010-.

 • 52. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Terapötik aferez merkezi sorumlusu, 2010-.

 • 53. Sağlık Bakanlığı Hematoloji Uzmanlığı Müfredatı Komisyon Üyesi.

 • 54. IV. Ulusal Hemaferez kongresi, Kongre Sekreteri, 2009.

 • 55. IV. Ulusal Hemaferez kongresi, Düzenleme kurulu üyesi, 2009.

 • 56. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Başhekim vekili, 2009.

 • 57. Joint Accreditation Committee ISCT/ EBMT (JACIE), “Avrupa Müfettişi”,2009-.

 • 58. Ankara Onkoloji Günleri, Düzenleme kurulu üyesi, 2009.

 • 59. Sağlık Bakanlığı, Tıpta uzmanlık kurulu- hematoloji çalışma grubu üyesi, 2009-.

 • 60. Sağlık Bakanlığı, Kan bilim kurulu üyesi, 2009-2012.

 • 61. Sağlık Bakanlığı, Aferez-fotoferez bilim kurulu üyesi, 2009-2010.

 • 62. Sağlık Bakanlığı, Terapötik aferez bilim kurulu üyesi, 2010-.

 • 63. Sağlık Bakanlığı, Performans ve kalite yönetimi bilim kurulu üyesi, 2009-.

 • 64. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Merkez laboratuarı koordinatörü, 2009-.

 • 65. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etik kurul üyesi, 2009-.

 • 66. Acta Oncologica Turcica dergisi, Editör Yardımcısı, 2009-.

 • 67. Hemaferez Derneği, Genel Sekreter, 2008-2012.

 • 68. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Başkanlığı, Tıp Terimleri Çalışma Grubu üyesi, 2008-.

 • 69. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Transfüzyon Komitesi Başkanı, 2009-.

 • 70. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Kök Hücre Nakli Merkezi Direktörü”, 2009-.

 • 71. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, “Hematoloji Klinik Şefi”, 2009-2012.

 • 72. IV. Ulusal Hemaferez Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008.

 • 73. III. Ulusal Hemaferez Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2007.

 • 74. Hemaferez Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2006-.

 • 75. Türk Hematoloji Derneği, Transfüzyon ve Aferez Bilimsel Alt Komitesi Sekreteri, 2006-2008.

 • 76. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kemik İliği ve Transplantasyon Ünitesi koordinatörü, 2005-2009.

 • 77. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aferez Ünitesi ve Kök Hücre Laboratuarları koordinatörü, 2005-2009.

 • 78. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Transfüzyon komitesi üyesi, 2005-2009.

 • 79. Türk Kızılayı, Kan ve Kan Ürünleri Tıbbi Danışma Kurulu Üyeliği, 2006-.

 • 80. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, XXI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, IV. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2003.

 • 81. I. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2003.

 • 82. Ankara Üniversitesi Tip Fakültesi, İç Hastalıkları Araştırma Görevlileri, Asistan Temsilcisi, 1998-1999.

tasks.jpg
bottom of page