top of page

Önemli Bazı Projeler

/   Önemli Bazı Projeler

kokhucreetkinligi.jpg

Önemli Bazı Projeler

1. Kök Hücre Nakli Merkezi Projesi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye’nin en büyük kök hücre nakli merkezlerinden birini (Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi) kurdu. Söz konusu merkezde yılda 100'ün üzerinde otolog, allojenik, akraba dışı, kordon ve haploidentik kök hücre nakilleri yapılmaktadır. Merkez 1000. Nakil aktivitesini 2019 yılı içinde gerçekleştirdi. Merkez yalnızca nitelikli sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, yurt içi ve yurt dışı eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Ayrıca önemli bilimsel çalışmalar ile literatüre de katkı sağlamaktadır.

fevzi-altuntas-1.jpg

2. Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi Projesi

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticiliği ile Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında onkolojik rehabilitasyon merkezi, psikoonkoloji merkezi, klinik eczacılık, onkolojik sosyal hizmetler, onkoloji uğraş terapi merkezi, onkolojik palyatif bakım, klinik araştırmalar merkezi, multidisipliner çalışma grubu, iyi klinik uygulamalar merkezi, kanser hasta okulu, sürekli eğitim merkezi, onkoloji hemşireliği, eğitim hemşireliği uygulamalarını hayata geçirdi. Ayrıca Faz-I Klinik Araştırmalar Merkezi'ni kurdu. Hastane bünyesinde 18 farklı disiplinde çalıştay, sempozyum ve kongre gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Onkoloji hastalarının ücretsiz faydalandığı “Hediye Çarşısı”, kanser hastalarının hayallerinin gerçekleştirildiği “Bir Hayalim Var” ve kanser hastalarının çocuklarına hizmet veren “Şefkat Evi” projeleri ile hastaların sosyal iyilik haline önemli katkı sağladı.

Ülkemizde Hematoloji, kök hücre nakli ve aferez konularında yaptığı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Yılın Hekimi” ve “Takdirname” ile ödüllendirildi.

ozbekistan.jpg

3. Özbekistan Hematoloji Enstitüsü Projesi

Özbekistan Ulusal Hematoloji Enstitüsü Geliştirme Projesi kapsamında hematolojik onkoloji ünitesi, kök hücre nakli merkezi, tıbbi genetik merkezi, akım sitometri laboratuvarı, doku tipleme laboratuvarı, aferez merkezi, patoloji ünitesinin kurulma ve işletilme projesini koordine etti. Bu proje ile hem o coğrafyada hem de Özbekistan’da bir ilk gerçekleştirildi. Özbek bilim adamları ile yapılan işbirliği sonucu hematolojik kanserler tedavi edilmeye ve kemik iliği nakilleri yapılmaya başlandı.

kirgizistan-dostluk-hastanesi.jpeg

4. Kırgızistan Dostluk Hastanesi Projesi

Kırgızistan’da Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi proje koordinatörlüğünü gerçekleştirdi. Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak yakında hizmet vermesi planlanmaktadır.

wwa.jpg

5. “World Apheresis Association” Başkanı

Uluslararası hematoloji, kök hücre ve aferez alanında yaptığı bilimsel çalışmalar ve organizasyonlar sonucu olarak 2016 yılında Paris/Fransa’da yapılan seçimle merkezi Ottawa/Kanada olan ve 1984 yılında kurulan “World Apheresis Association” (Dünya Aferez Birliği) seçilmiş Başkanı oldu. Birliğe aralarında ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda, Yunanistan, Japonya, Kore, Çin, Hindistan, Filipinler’in de bulunduğu 17 ülke üyedir. 2018 yılında ise Chicago/Amerika’da yapılan törenle Dünya Aferez Birliği Başkanlığını 2020 yılına kadar yürütmek üzere devr aldı. Birliğin 17. Başkanı, öte yandan Dünya Aferez Birliği tarihinde bu göreve gelen en genç ve ilk Türk başkanı. Dünya Aferez Birliği bu alanda çalışan STK, bilim adamları, enstitüler, üniversiteler gibi tüm paydaşlar ile işbirliği yapmaktadır. Tüm dünyada eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Uluslararası bilimsel kongre, toplantı ve çalıştaylar düzenlemektedir. Dünya Aferez Birliği bilimsel faaliyetler için dünya genelinden verilerin toplandığı çok geniş bir veri kayıt sistemine sahip bulunmaktadır. SCI kapsamında dergi de çıkaran Dünya Aferez Birliği AR-GE ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermektedir.

6. Transfusion and Apheresis Science” dergisi Editörü

Hematoloji ve Aferez alanında yaptığı uluslararası bilimsel çalışmalar nedeniyle Elsevier yayın grubuna ait SCI (Science Citation Index) kapsamında bir dergi olan “Transfusion and Apheresis Science” editörlüğü daveti aldı ve dört yıldır bu görevi sürdürmektedir. Akademik uluslararası indeksli bir dergi editörlüğüne davet edilen az sayıda Türk bilim insanlarından biridir.

7. Klinik Araştırmalar Merkezi ve Faz-I Klinik Araştırmalar Merkezi Projeleri

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Kanser Klinik Araştırma Merkezi” olarak 3 yılı aşkın bir süreçte multidisipliner araştırma grubu ile araştırmaların planlanmasından yürütülmesine kadar ortak akıl oluşturulmaya çalışıldı. Klinik eczacılık ve ilaç danışmanlık uygulamaları ile ilaç uygulamaları, yan etki, takip ve eğitiminde mesafe kat edildi. Onkoloji hemşirelik programı ile yaptığını bilen bildiğini yapan uzman hemşire grubu oluşturmaya çalışıldı. İyi Klinik Uygulamalar Merkezi ile klinik araştırmalar konusunda deneyimli hemşire, biyolog, teknisyen, eczacı, asistan, uzman ve öğretim üyesi sayısı artırıldı. Klinik araştırmalar hemşireliği alt yapısını oluşturmak için hemşirelere yönelik İyi Klinik Uygulamalar Sertifika Programları oluşturuldu. Hasta Okulu projesinin bir modülü klinik araştırmalara ait olup bu programda hasta ve yakınlarının klinik araştırmalar farkındalığı artırılmaya çalışıldı. Etik Kurul Koordinasyon Birimi ile etik kurul süreçlerinde hem nitel hem nicel iyileştirmeler yapıldı. Klinik Araştırmalar Merkezi ile ulusal ve uluslararası Faz II ve III çalışmalar konusunda hem idari hem lojistik hem de teknik gelişmeler elde edildi. Klinik araştırma ön büro birimi ile çalışma kodları açılması, bütçe ve kontrat süreçlerinin ve fatura süreçlerinin yönetimi düzenlendi. Ayrıca klinik araştırma destek programı ile hemşireden öğretim üyesine her aşamada bilimsel çalışmalara maddi destek verilmektedir. Kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılara katılımlar ve düzenlemeler konusunda destek vererek uygun iklim oluşturulmaya çalışıldı. Gönüllü havuzu yönetim birimini kurarak hem Faz I Klinik Araştırmalar alt yapısı güçlendirildi hem de diğer faz çalışmaları için fizibilite süreçleri kısaltıldı. Klinik araştırma kalite yönetimi, istatistik birimi, eğitim birimi ile kurumsallaşma adına önemli adımlar kat edildi. Son olarak da bir ilacın veya bileşiğin insanlarda ilk kez test edildiği aşama olan Faz I Klinik Araştırma Merkezi hizmete açıldı. Kısa süre içerisinde Klinik Araştırmalar Merkezi'nde endüstri destekli uluslararası çok merkezli 100'ün üzerinde Faz II ve III Klinik Araştırmalar gerçekleştirildi. Nihayet Faz I Klinik Araştırma Merkezi çalışmalara başladı.

2020 Ocak ayından itibaren “Kanser Klinik Araştırma Merkezi” yaklaşık 500 m2’lik yeni yerinde fiziksel, bilimsel, idari ve personel yapısı ile kanser alanına özelleştirilmiş mükemmeliyet merkezi felsefesinde çalışacak bir birim olarak kurgulandı Klinik Araştırma Merkezi personeli, tümüyle klinik araştırma programına adanmış klinik farmakolog, uzman hekimler, klinik araştırma sertifikasına sahip hemşireler, çalışma koordinatörleri, klinik araştırma saha görevlileri, büro görevlileri ve tıbbi sekreterler gibi alanında uzmanlaşmış çeşitli ekip üyelerinden oluşmaktadır.

yerliasifaz1.png

8. Covid-19 Karşı Yerli VLP Aşısı Faz I Çalışması

TÜBİTAK tarafından desteklenen Prof. Dr. İhsan GÜRSEL ve Prof. Dr. Mayda GÜRSEL tarafından geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) Yerli Covid19 aşı çalışması Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Faz-1 ünitesinde koordinatörlüğünde gerçekleşti. Söz konusu aşı Faz I çalışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK ve TUBİTAK Başkanı Sn. Hasan MANDAL’da katılmıştır.

bottom of page