top of page

Önemli Bazı Projeler

/   Önemli Bazı Projeler

kokhucreetkinligi.jpg

Önemli Bazı Projeler

1. Kök Hücre Nakli Merkezi Projesi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye’nin en büyük kök hücre nakli merkezlerinden birini (Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi) kurdu. Söz konusu merkezde yılda 100'ün üzerinde otolog, allojenik, akraba dışı, kordon ve haploidentik kök hücre nakilleri yapılmaktadır. Merkez 1000. Nakil aktivitesini 2019 yılı içinde gerçekleştirdi. Merkez yalnızca nitelikli sağlık hizmeti sunmakla kalmayıp, yurt içi ve yurt dışı eğitim ve danışmanlık hizmetleri de vermektedir. Ayrıca önemli bilimsel çalışmalar ile literatüre de katkı sağlamaktadır.

fevzi-altuntas-1.jpg

2. Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi Projesi

•    Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticiliği ile Akademik Kapsamlı Kanser Merkezi projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında Palyatif Bakım, Onkolojik Rehabilitasyon Merkezi, Psiko-onkoloji Merkezi, Klinik Eczacılık ve İlaç Danışmanlığı, Onkolojik Sosyal Hizmetler, Uğraş Terapi Merkezi, Geriatrik Hematoloji ve Onkoloji Değerlendirme Merkezi, Klinik Araştırmalar Merkezi, Kanser genetik değerlendirme merkezi, MRD Merkezi, Kanser İmmünolojisi Merkezi, Tümör Agnostik Yaklaşımlar Merkezi, İyi Klinik Uygulamalar Merkezi, Manevi Bakım Merkezi, Onkoloji Hemşireliği programı, Kanser Hasta Okulu, Sürekli Eğitim Merkezi uygulamalarını hayata geçirdi. Ayrıca Faz-I klinik ilaç araştırmaları merkezini kurdu. Hastane bünyesinde 18 farklı disiplinde çalıştay, sempozyum ve kongre gibi eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Onkoloji hastalarının ücretsiz faydalandığı “Hediye Çarşısı”, kanser hastalarının hayallerinin gerçekleştirildiği “Bir Hayalim Var” ve kanser hastalarının çocuklarına hizmet veren “Şefkat Evi” projeleri ile hasta ve hasta yakınları ile ulaşabildiğimiz hedef kitlenin sosyal iyilik haline önemli katkı sağladı.
•    Ülkemizde Hematoloji, kök hücre nakli ve aferez konularında yaptığı çalışmalar nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından “Yılın Hekimi” ve “Takdirname” ile ödüllendirildi.

ozbekistan.jpg

3. Özbekistan Hematoloji Enstitüsü Projesi

•    Özbekistan Ulusal Hematoloji Enstitüsü geliştirme proje kapsamında hematolojik onkoloji ünitesi, kök hücre nakli merkezi, tıbbi genetik merkezi, akım sitometri laboratuvarı, doku tipleme laboratuvarı, aferez merkezi, patoloji ünitesinin kurulma ve işletilme projesini koordine etti. Bu proje ile hem o coğrafyada hem de Özbekistan’da bir ilki gerçekleştirdi. Özbek bilim adamları ile yaptığı iş birliği sonucu hematolojik kanserler tedavi edilmeye ve kemik iliği nakilleri yapılmaya başlandı. Bu projenin devamı olarak Özbekistan’da önümüzdeki 5 yılda ise radyasyon onkoloji ve beş ilde de kanser tanı ve tedavi merkezi kurulma planlaması yapılmıştır.

kirgizistan-dostluk-hastanesi.jpeg

4. Kırgızistan Dostluk Hastanesi Projesi

•    Kırgızistan’da Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi Prof. Dr. Altuntaş’ın proje koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Türk-Kırgız Dostluk Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bölgenin en gelişmiş eğiitm ve araştırma hastanelerinden biridir. 

wwa.jpg

5. “World Apheresis Association” Başkanı

•    Uluslararası hematoloji, kök hücre ve aferez alanında yaptığı bilimsel çalışmalar ve organizasyonlar sonucu olarak 2016 yılında Paris/Fransa’da yapılan seçimle merkezi Ottawa/Kanada olan ve 1984 yılında kurulan “World Apheresis Association” (Dünya Aferez Birliği) seçilmiş Başkanı oldu. Birliğe aralarında ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, İsveç, Hollanda, Yunanistan, Japonya, Kore, Çin, Hindistan, Filipinler’in de bulunduğu 17 ülke üyedir. 2018 yılında ise Chicago/Amerika’da yapılan törenle Dünya Aferez Birliği Başkanlığını 2020 yılına kadar yürütmek üzere devr aldı. Birliğin 17. Başkanı, öte yandan Dünya Aferez Birliği tarihinde bu göreve gelen en genç ve ilk Türk başkanı. Dünya Aferez Birliği bu alanda çalışan STK, bilim adamları, enstitüler, üniversiteler gibi tüm paydaşlar ile iş birliği yapmaktadır. Tüm dünyada eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Uluslararası bilimsel kongre, toplantı ve çalıştaylar düzenlemektedir. Dünya Aferez Birliği bilimsel faaliyetler için dünya genelinden verilerin toplandığı çok geniş bir veri kayıt sistemine sahip bulunmaktadır. SCI kapsamında dergi de çıkaran Dünya Aferez Birliği AR-GE ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine destek vermektedir.

6. Transfusion and Apheresis Science” dergisi Editörü

•    Hematoloji alanında yaptığı uluslararası bilimsel çalışmalar nedeniyle Elsevier yayın grubuna ait SCI (Science Citation Index) kapsamında bir dergi olan “Transfusion and Apheresis Science” editörlüğü daveti aldı ve halen bu görevi sürdürmektedir. Akademik uluslararası indeksli bir dergi editörlüğüne davet edilen az sayıda Türk bilim adamlarından biridir.

7. Klinik Araştırmalar Merkezi ve Faz-I Klinik Araştırmalar Merkezi Projeleri

•    Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Kanser Klinik Araştırma Merkezi” 2017 yılında açtı. Multidisipliner araştırma grubu ile araştırmaların planlanmasından yürütülmesine kadar ortak akıl oluşturulmaya çalışıldı. Klinik eczacılık ve danışmanlık uygulamaları ile ilaç uygulamaları, yan etki, takip ve eğitiminde mesafe kat edildi. Onkoloji hemşirelik programı ile yaptığını bilen bildiğini yapan uzman hemşire grubu oluşturmaya çalışıldı. İyi Klinik Uygulamalar Merkezi ile klinik araştırmalar konusunda deneyimli hemşire, biyolog, teknisyen, eczacı, asistan, uzman ve öğretim üyesi sayısını artırıldı. Klinik araştırmalar hemşireliği alt yapısını oluşturmak için hemşirelere yönelik İyi Klinik Uygulamalar Sertifika Programları oluşturuldu. Hasta Okulu projesinin bir modülü klinik araştırmalara ait olup bu programda hasta ve yakınlarının klinik araştırmalar farkındalığını artırmaya çalışıldı. Etik Kurul Koordinasyon Birimi ile etik kurul süreçlerinde hem nitel hem nicel iyileştirmeler yapıldı. Klinik Araştırmalar Merkezi ulusal ve uluslararası Faz II ve III çalışmalar konusunda hem idari hem lojistik hem de teknik gelişmeler elde etti. Klinik araştırma ön büro birimi ile çalışma kodları açılması, bütçe ve kontrat süreçlerinin ve fatura süreçlerinin yönetimi düzenlendi. Ayrıca klinik araştırma destek programı ile hemşireden öğretim üyesine her aşamada bilimsel çalışmalara maddi destek verilmeye gayret edildi. Kongre, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel toplantılara katılımlar ve düzenlemeler konusunda destek vererek uygun iklim oluşturmaya çalışıldı. Gönüllü havuzu yönetim birimini kurarak hem Faz I klinik araştırmaları alt yapısı güçlendirildi hem de diğer faz çalışmaları için fizibilite süreçlerini kısaltıldı. Klinik araştırma kalite yönetimi, istatistik birimi, eğitim birimi ile kurumsallaşma adına önemli adımlar kat edildi. Son olarak da bir ilacın veya bileşiğin insanlarda ilk kez test edildiği aşama olan Faz I ilaç araştırma merkezini 2019 yılında hizmete açıldı. Kısa süre içinde Klinik Araştırmalar Merkezinde endüstri destekli uluslararası çok merkezli 300 üzerinde Faz II / III klinik araştırma gerçekleştirildi. Faz I ilaç araştırma merkezinde ise 2020-2022 arası 10 civarı Faz 1 çalışma; 2023 yılında ise 13 faz 1 araştırma bitirilmiştir.
•    Türkiye’nin kanser alanında ilk Faz 1 ilaç araştırmaları merkezini kurdu. Uluslararası 100 üzerinde Faz 1 ve Faz 2/3 klinik araştırmada sorumlu araştırmacı olarak görev aldı. İlk yerli kanser ilacı RS0139 faz 1 çalışmasını, ülkemizde bir ilk olarak otolog ve allojenik CAR-T hücre Faz 1 ve 2 çalışmaları yürütüldü.

yerliasifaz1.png

8. Covid19 karşı yerli VLP aşısı Faz I ve Faz II çalışması projeleri

•    TÜBİTAK tarafından desteklenen Prof. Dr. İhsan GÜRSEL ve Prof. Dr. Mayda GÜRSEL tarafından geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) Yerli Covid19 aşı çalışması Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi Faz-1 ünitesinde koordinatörlüğünde gerçekleşti. Söz konusu aşı Faz I çalışmasına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa VARANK ve TUBİTAK Başkanı Sn. Hasan MANDAL’da katılmıştır. Yine Faz II çalışmaları da Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinde koordinatörlüğünde başarı ile yürütüldü.

9. Avrupa Birliği Projesi

•    Türkiye, İtalya, Romanya ve Portekiz ortaklığı ile "Digital Education for Cancer Patients and Their Families" başlıklı Avrupa Birliği projesi 2019-2022 yılları arasında yürütüldü. 36 ay süren projede tedavi sırasında ve sonrasında kanser hastaları ve ailelerinin, evde kendilerini desteklemelerini sağlamak ve hastanın bakımını için ailenin ihtiyaç duyduğu becerileri ve nitelikleri geliştirmek hedeflendi. Kanser hastaları, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için 17 konuda eğitim modülleri içeren bir e-kitap ve eğitici video dizisi hazırlandı.

bottom of page